VAKFIMIZCA YÜRÜTÜLECEK SONDAJ (ARTEZYEN) SU KUYULARI

İstenilen derinlikte sondaj makine ile açılması, daha hijyenik  su teminine imkan vermesi nedeni ile en çok tercih edilen kuyu tipidir. Bu kuyular açılan derinliğe, toprak türüne, kuyunun çapına, teçhiz borusunun pvc veya saç boru olmasına ve indirilen pompanın kalitesine ve tipine göre farklı maliyetler oluşturmaktadır.

Artezyen, su sızdırmayan iki veya daha çok sayıdaki yeraltı tabakaları arasında kalan basınçlı suların sondaj usulüyle yeryüzüne tazyikli bir şekilde çıkmasını sağlayan kuyudur.

Zamanla su ile dolan bu bölgede bir basınç meydana gelir. Bölgenin çukur kısmına yeryüzünden sondaj ile bir kuyu açılırsa, fizikte çok iyi bilinen bileşik kaplar prensibine göre su yeryüzüne tazyikli bir şekilde çıkar. Suyun tazyiki, su geçirmez bölgenin durumuna ve kuyunun açıldığı yere bağlıdır. Su geçirmeyen bölgenin açık olan ve suların dolmasını sağlayan uç kısımlarına “beslenme bölgesi” denir.

Artezyen kuyuları sondaj aletleriyle arazi delinerek ve delinen kısma sondaj için yapılmış özel drenaj pimaş borular konmak suretiyle inşa edilir. Bu boruların su seviyesi boyunca kalan kısımlarında pek çok delikler bulunur. Deliklerin işletme esnasında tıkanmaması için boru ile sondaj deliği arasında kalan boşluk içten dışa doğru büyüklükleri küçülecek tarzda çakıl ve iri kum ile doldurulur.

Sukuyusu_01Sukuyusu_02