Afrika’da kullanılan en yaygın ve insan gücüne dayalı pompa tiplerinin kullanıldığı kuyulardır. Tercihlere, yöresel  ve bölgesel olarak benimsenmesine ve fiyatına göre bu pompalar tercih edilirler. Ancak  aşağıda belirtilen  dezavantajlar nedeniyle Vakfımızca manuel su kuyuları değil, elektrikli ve güneş enerjili su kuyuları açılmaktadır.

 

Ayak gücüne bağlı

Vergnet olarak da anılırlar.
60 ve 100 metreden su çekebilen pompa tipleri vardır.

Sukuyusu_03

Kol gücüne bağlı (Aşağı-Yukarı)

Vergnet olarak da anılırlar.
60 ve 100 metreden su çekebilen pompa tipleri vardır.

Sukuyusu_04

Kol gücüne bağlı (Çevirerek)

20-40-80 metreden su çekebilen
tipleri vardır.

Sukuyusu_05

Artezyen Mekanik (Manuel) Su Kuyularının Avantajları

  • Kuyu maliyetleri açısından tercih edilir olması,
  • Hızlı açılabilir olması,
  • Acil ihtiyaca cevap verebilir olması,
  • Bu pompalarda elektrik enerjisine ihtiyaç duyulmadığından uzak bölgelerde dahi açılabilmesi,
Artezyen Mekanik (Manuel) Su Kuyularının Dezavantajları;

  • İnsan gücüne bağlı olması,
  • Daha az sayıda kişiye yarar sağlaması,
  • Kullanımının zahmetli olması,
  • Elektrikli pompalara göre daha az su çekebilmesi,
  • Su teminin uzun sürmesi,