SOMALİ / AFGOYE / AFGOYE

Kuyu Kodu SOSK005
Ülke Adı SOMALİ
Su Kuyusu Türü Artezyen Otomatik (Güneş Enerjili) Su Kuyusu
Bütçe

82.000.-$ karşılığı ( 302.000.- ₺ )

İl/İlçe Adı AFGOYE
Kasaba/Köy Adı AFGOYE
İstifade Edecek Kişi Sayısı 21.000
İhtiyaç Nedeni
  • Anılan bölgede yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının çok kısıtlı olması,
  • Az yağmur alan bir bölge olması,
  • Suya ulaşmada altyapı eksikliklerin olması,
  • Diğer su kaynaklarına yol mesafesinin fazla olması.
Tahmini Derinlik  90-130 metre
Açılış Süresi

45 gün*

Açıklama
  • Başkentten 30 km mesafede bulunan kasabasının nüfusu yaklaşık 22.000 kişidir.
  • Halkın %85 ‘i Müslüman olup toplam nüfusun %90’i fakirlik seviyesindedir.
  • Halk uzak noktadaki bir kuyudan su temini için 1 saat beklemektedir.

*(Kuyu için belirlenen bütçenin tamamlanıp ilgili yere havalesi sonrası kuyunun açılış süresi kastedilmektedir. Ülkede problemler (doğal afet, savaş, iç karışıklıklar, ekonomik sorunlar vb.) sebebiyle açılış süresinde değişiklikler olabilir

**Döviz kuru Merkez Bankasının güncel verilerine göre hesaplanmıştır

 

 

<

KOURWEOGO

Comments are closed.