YEMEN / TAİZ / BNI HAMMAD

Kuyu Kodu YESK002
Ülke Adı YEMEN
Su Kuyusu Türü Artezyen (Elektrikli) Sondaj Kuyu
Bütçe

117.000 $ karşılığı (422.000 ₺)

İl/İlçe Adı TAİZ
Kasaba/Köy Adı BNI HAMMAD
İstifade Edecek Kişi Sayısı 15.000
İhtiyaç Nedeni
  • Yemen’de süregelen iç savaş sebebiyle bölgenin temel ihtiyaçlardan mahrum kalması,
  • Suya ulaşmada altyapı eksikliklerinin olması
  • Diğer su kaynaklarına yol mesafesinin fazla olması
  • Susuzluğa bağlı hastalıkların yaygınlaşması ve ölümlerle sonuçlanması
  • Temiz ve içilebilir suya ulaşımın kısıtlı olması
Tahmini Derinlik 180-220 metre
Açılış Süresi

90 gün*

Açıklama
  • Yemen’de yıllık kişi başına düşen su miktarı dünya ortalamasının çok altındadır.
  • Su kıtlığı, yetersiz beslenme, hastalıkların yaygınlaşması ve özellikle kırsal bölgelerde insan ve hayvan ölümlerinin başlıca sebeplerindendir.
  • Temiz ve içilebilir suya erişimin kısıtlı olması sebebiyle kirli suların kullanılması ölümcül bir ince bağırsak hastalığı olarak nitelendirilebilecek ‘kolera’ hastalığını ortaya çıkarmaktadır.
  • Bölgede planlanan su kuyusu elektriği jeneratörden alacak, çıkan su pompa sistemi neticesinde depolanarak insanların rahat kullanımına sunulacaktır.

*(Kuyu için belirlenen bütçenin tamamlanıp ilgili yere havalesi sonrası kuyunun açılış süresi kastedilmektedir. Ülkede problemler (doğal afet, savaş, iç karışıklıklar, ekonomik sorunlar vb.) sebebiyle açılış süresinde değişiklikler olabilir.)

Bağış Yap (Bütçesinin tamamı karşılanmayan kuyular için ülke bazlı bağış alınmaktadır)

<

Comments are closed.