GİNE-BİSSAU / FARIM

Kuyu Kodu GWSK002
Ülke Adı Gine-Bissau
Su Kuyusu Türü Artezyen Otomatik (Güneş Enerjili) Su Kuyusu
Bütçe

32.000.-$ karşılığı ( 97.000.- ₺ )

İl/İlçe Adı BISSAU
Kasaba/Köy Adı FARIM
İstifade Edecek Kişi Sayısı 7.000
İhtiyaç Nedeni
 • Anılan bölgede yeraltı şebeke sisteminin yetersiz olması,
 • Diğer su kaynaklarına yol mesafesinin fazla olması,
 • Bölgenin su teminin yalnızca kuyular marifetiyle elde edilmesi,
Tahmini Derinlik 182  metre
Açılış Tarihi

22.07.2017

Açıklama
 • Ülkede sadece resmi binaların ihtiyaçlarını gidermek için yapılmış 7 adet büyük çapta su kuyusu vardır.
 • Su kuyusu başkente 400 km uzaklıktadır.
 • Ülke genelinde ilkel yolla açılan kuyular insanların kolera ve sıtma hastası olmasına sebebiyet verebilmektedir.
 • Açılan kuyuya en yakın su temin noktası 3 km’dir.
 • Açılan bu kuyuların kurak dönemde kuruma ihtimali yüksektir.
 • Açılan bölgedeki kuyudan civar bölgelerde oturan insanlar da istifade etmektedir.
 • Kuyunun 5 tonluk bir deposu ve 6 adet musluğu bulunmaktadır. Günlük 27 m3 su teminine imkan vermektedir.
 • Bölgenin geçin kaynağının hayvancılık olması sebebiyle kuyu yanına bir yalak yapılarak küçükbaş/büyükbaş hayvanlar da su içmesine olanak sağlanmıştır.

 

 

 

 

Comments are closed.