GİNE-BİSSAU / TITE

Kuyu Kodu  GWSK001
Ülke Adı  Gine-Bissau
Su Kuyusu Türü  Artezyen Otomatik (Güneş Enerjili) Su Kuyusu
Bütçe

 29.000.-$ karşılığı (88.000.- ₺)

Kuyu bütçeleri güncel kur bilgisine göre revize edilmiştir.

İl/İlçe Adı  BISSAU
Kasaba/Köy Adı  TITE
İstifade Edecek Kişi Sayısı  3.500
İhtiyaç Nedeni
 • Anılan bölgede yeraltı şebeke sisteminin yeterli olması,
 • Diğer su kaynaklarına yol mesafesinin fazla olması,
 • Bölgenin su teminin yalnızca kuyular marifetiyle elde edilmesi,
Tahmini Derinlik  183 metre
Açılış Süresi

 22.07.2017

Açıklama
 • Ülkede sadece resmi binaların ihtiyaçlarını gidermek için yapılmış 7 adet büyük çapta su kuyusu vardır.
 • Su kuyusu başkente 220 km uzaklıktadır.
 • Ülke genelinde ilkel yolla açılan kuyular insanların kolera ve sıtma hastası olmasına sebebiyet verebilmektedir.
 • Açılan kuyuya en yakın su temin noktası 3,5 km’dir
 • Açılan bölgedeki kuyudan civar bölgelerde oturan insanlar da istifade etmektedir
 • Açılan bölgedeki kuyudan civar bölgelerde oturan insanlar da istifade edecektir.
 • Kuyunun 5 tonluk bir deposu ve 6 adet musluğu bulunmaktadır. Günlük 27 m3 su teminine imkan vermektedir
 • Bölgenin geçin kaynağının hayvancılık olması sebebiyle kuyu yanına bir yalak yapılarak küçükbaş/büyükbaş hayvanlar da su içmesine olanak sağlanmıştır.

 

Comments are closed.