SOMALİLAND / BOROMO / AMOUD

Kuyu Kodu  SOLNDSK001
Ülke Adı  SOMALİLAND
Su Kuyusu Türü Artezyen (Elektrikli) Sondaj Kuyu
Bütçe

 115.516.-$

 

İl/İlçe Adı  BOROMO
Kasaba/Köy Adı  AMOUD
İstifade Edecek Kişi Sayısı  50.000
İhtiyaç Nedeni
  • Bölgenin kurak bir yapıya sahip olması
  • Suya ulaşmada altyapı eksikliklerin olması,
  • Diğer su kaynaklarına yol mesafesinin fazla olması
Derinlik  191 metre
Açılış Tarihi

 05.11.2017

Açıklama
  • Açılan kuyunun 25 tonluk bir deposu ve 8 adet musluğu mevcuttur.
  • Bölgede bulunan üniversite öğrencileri ile bölge halkı sudan istifade etmektedir.
  • Bölgede elektrik şebeke sisteminin olmaması sebebiyle su kuyusu elektrik enerjisini 60 KVA bir jeneratörden almaktadır.
  • Açılan kuyuya en yakın su temin noktası 4 km’dir.
  • Bölgenin geçin kaynağının hayvancılık olması sebebiyle kuyu yanına bir yalak yapılarak küçükbaş/büyükbaş hayvanlar da su içmesine olanak sağlanmıştır.
  • Daha önce Jırjır/Awdal olarak belirlenen bölgede sondajın kayaya denk gelmesi sebebiyle bölge değişikliğine gidilmiştir.
  • Bölgenin değişmesi sebebiyle güneş panelli olarak düşünülen kuyu arazi şartları sebebiyle jeneratörlü kuyuya çevrilmek durumunda kalınmıştır.

 

 

  

 

Comments are closed.